KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO - 2017/2018

 

Zobacz kalendarz - KLIKNIJ

 

I. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

7.

 

8.

 

 

 

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

Zimowa przerwa świąteczna

Ferie zimowe

Wiosenna przerwa świąteczna

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Wakacje, czyli - Ferie letnie

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć:

wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

 

01.09.2017

23.12 - 31.12.2017

29.01 - 11.02.2018
29.03 - 03.04.2018

22.06.2018

 

26.06-31.08.2018

 

13.10.2017

2.11.2017

28.03.2018

4.05.2018

1.06.2018

II. SPOTKANIA Z RODZICAMI

1.

 

2.

 

 

3.

 

 

Zebrania ogólne dyrekcji z rodzicami i spotkania z wychowawcami

Wywiadówki klasowe

 

 

Indywidualne konsultacje nauczycieli z rodzicami w godzinach 17:00 - 19:00

 

27.09.2017

 

24.01.2018

25.04.2018

 

29.11.2017

7.03.2018

23.05.2018

Dyr. szkoły

 

Nauczyciele

Prezydium RR

Dyr. szkoły

III. POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

1.

 

 

2.

 

 

Plenarne posiedzenia Rady Pedagogicznej

 

 

Szkoleniowe posiedzenia Rady Pedagogicznej

 

sierpień, styczeń, czerwiec


do ustalenia

Dyr. G. Adamczyk


 

Dyr. G. Adamczyk

IV. SPOTKANIA DYREKCJI Z SAMORZĄDEM UCZNIOWSKIM

 

wg kalendarza SU

Opiekun

W-dyr B. Kulińska

 

V. KONKURSY PRZEDMIOTOWE (organizowane przez szkołę)

I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

II

Organizowane przez naszą szkołę:

„Młodzież zapobiega pożarom”
„Bezpieczeństwo ruchu drogowego”

„Wiedzy o Wolborzu”
ortograficzny kl. I-III
ortograficzny kl. IV-VII
recytatorski kl. I-III

recytatorski kl. IV-VII
karta rowerowa

"Matematyczny As" dla klas kl. III

 

Konkursy Gminne:

 

 

 

 

 

 

VI. APELE SZKOLNE

klasy I - III każdy pierwszy wtorek miesiąca

godz. 10:05

 

klasy IV - VI każdy pierwszy wtorek miesiąca
godz. 9:10

 

Dyr. G. Adamczyk

VII. UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

 

1.

 

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

12.

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18

 

Akcja "Sprzątanie świata"

 

Dzień Edukacji Narodowej

 

Ślubowanie klas I

 

Święto Niepodległości Polski

 

Wigilia szkolna

 

Dzień Patrona Szkoły

 

Pożegnanie zimy 2018

 

Rocznica Konstytucji 3 Maja

 

Dzień Dziecka i Sportu Szkolnego

 

Projekt Edukacyjny „VIII Festyn Rodzinny”

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

04.09.2017

 

 

15.09.2017

 

12.10.2017

 

26.10.2017

 

10.11.2017

 

22 .02.2017

 

 2.03.2018

 

21.03.2018

 

maj 2018

 

 30 .05.2018

 

16.06.2018

 

22.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiczne Gimnazjum Wolbórz

VIII. UROCZYSTOŚCI NA KTÓRYCH OBOWIĄZUJE STRÓJ SZKOLNY

 
  • Rozpoczęcie roku szkolnego
  • Dzień Patrona Szkoły
  • Święto Niepodległości Polski

  • Rocznica Konstytucji 3 Maja

  • Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Strój galowy to:

  • Biała bluzka/koszula
  • Czarna/granatowa spódnica/spodnie