RADA RODZICÓW - 2015/2016  
 

 

"Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił, tego czego się pragnie."

Paulo Coelho

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKŁAD RADY RODZICÓW 2014/2015:

 

PRZEWODNICZĄCY

MONIKA PEŁKA

ZASTĘPCY

Wojciech Goszcz

Izabela Latocha

SKARBNIK

Krystyna Lula

SEKRETARZ

Renata Słowik

CZŁONKOWIE

Anna Długosz

Joanna Badek

Iwona Just

Aneta Nowak

Tomasz Cichoń

Karolina Ciszewska

Ilona Rytych - Plich

Joanna Michalik

Milena Milewicz-Jaros

Sylwia Krawczyńska

Joanna Kobierska

Ewa Wróbel

Anna Szustorowska

Aleksandra Śmiechowicz

Maja Izydorczyk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMISJA REWIZYJNA

 

PRZEWODNICZĄCA  
CZŁONKOWIE  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prosimy o dokonywanie wpłat:
nr konta
58 8985 0004 0050 0500 0013 0001

 

...RADA RODZICÓW... RADA RODZICÓW...