SAMORZĄD UCZNIOWSKI
   
 

| Regulamin SU | Imprezy SU | Plan pracy SU |

 


Samorząd Uczniowski to najważniejsza z organizacji dzieci i młodzieży w naszej szkole. Tworzą go przedstawiciele klas I-VI. Najważniejszą funkcję pełni w nim Rada Uczniowska. Są to uczniowie wybrani w tajnym, bezpośrednim głosowaniu, spośród wszystkich przedstawicieli samorządów klasowych. Dzięki pracy w samorządzie uczniowie te rozbudzają swą inicjatywę, samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność i świadome podejmowanie decyzji

 

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Wolborzu

w r. szk. 2015/2015

 

Opiekun Samorządu

Uczniowskiego:

Magdalena Masiarek

Przewodnicząca SU: Izabela Druszcz
Zastępca Przewodniczącego: Natalia Plich
Skarbnik: Amelia Rurarz

Poczty sztandarowe:

Skład I Małgorzata Badek

Natalia Plich

Filip Klauz

Skład II Monika Kubicka

Julia Dulas

Jan Drożdżowski

 

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

  1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.

  2. Kształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną

  3. Kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole.

  4. Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.

  5. Kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.

  6. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.