BIBLIOTEKA SZKOLNA - REGULAMIN BIBLIOTEKI
   

 

 

Biblioteka jest ważnym centrum informacji szkoły. Staramy się aby była przyjazna dla uczniów, nauczycieli, naszej szkoły i wszystkich osób, które chcą ze zbiorów korzystać na miejscu, w kąciku czytelniczym.

Zbiory biblioteczne gromadzone są zgodnie z potrzebami uczniów i nauczycieli.


 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W WOLBORZU

 1. Z biblioteki i czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

 2. W bibliotece szkolnej należy zachować spokój i ciszę.

 3. Do biblioteki należy wchodzić spokojnie, bez jedzenia, picia i gumy do żucia.

 4. Wypożyczeń książek dokonuje nauczyciel bibliotekarz.

 5. Jednorazowo można wypożyczyć 1-2 książek na okres 3 tygodni. Uczniowie klas 1 mogą wypożyczyć jednorazowo 1 książkę na okres 2 tygodni.

 6. Termin zwrotu można w wyjątkowych przypadkach przedłużyć. W przypadku nieterminowego oddawania książek, w porozumieniu z wychowawcą klasy, będą odliczane punkty z zachowania.

 7. Uczniowie biorący udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach mogą wypożyczyć więcej książek na dłuższy termin.

 8. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.

 9. Za książkę zagubioną lub zniszczoną czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą książkę lub inną – po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.

 10. Na 3 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie wypożyczone książki muszą być zwrócone do biblioteki.

 11. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z wypożyczonych książek.

UCZNIOM, KTÓRZY NIE PRZESTRZEGAJĄ REGULAMINU BIBLIOTEKI,
KSIĄŻKI NIE BĘDĄ WYPOŻYCZANE.