BIBLIOTEKA SZKOLNA - REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW
   

 

 

Biblioteka jest ważnym centrum informacji szkoły. Staramy się aby była przyjazna dla uczniów, nauczycieli, naszej szkoły i wszystkich osób, które chcą ze zbiorów korzystać na miejscu, w kąciku czytelniczym.

Zbiory biblioteczne gromadzone są zgodnie z potrzebami uczniów i nauczycieli.


REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO

CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ /ICIM/

W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 1. Z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej /ICIM/ mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej (z wyjątkiem przerw śródlekcyjnych).

 2. Komputery w ICIM służą do wyszukiwania informacji w Internecie oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni.
  Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.

 3. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu (data, nazwisko, imię, klasa, numer stanowiska i temat pracy).

 4. Czas pracy przy komputerze ustala się jednorazowo na 45 minut (istnieje możliwość dłuższej pracy, jeżeli są wolne stanowiska).

 5. Komputer można zarezerwować na następny dzień (1 godzina lekcyjna).

 6. Stanowisko przy komputerze jest jednoosobowe.

 7. Nauczyciel bibliotekarz monitoruje pracę osoby korzystającej z komputera i ma prawo sprawdzania przeglądanych przez użytkownika stron.

 8. Zabrania się otwierania komunikatorów internetowych typu „Gadu-Gadu”, „Tlen”, wchodzenia na czaty.

 9. Nie wolno dokonywać żadnych zmian w konfiguracji systemu (wgrywać własnych programów i gier, kasować zainstalowanych programów i zapisywać dokumentów na dysku twardym).

 10. Nie wolno korzystać z prywatnych dyskietek i CD ROM-ów.

 11. Użytkowanie sprzętu komputerowego (w tym drukarki) jest możliwe tylko za zgodą nauczyciela bibliotekarza.

 12. Zabronione jest korzystanie z ICIM w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania.

 13. Za uszkodzony sprzęt użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną.

 14. Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary (np. zakaz korzystania z komputera przez wyznaczony czas).

 15. Zastrzega się możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.
   

UCZNIOM, KTÓRZY NIE PRZESTRZEGAJĄ REGULAMINU BIBLIOTEKI,
KSIĄŻKI NIE BĘDĄ WYPOŻYCZANE.