RADA RODZICÓW - 2021/2022  
 

 

"Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił, tego czego się pragnie."

Paulo Coelho

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKŁAD RADY RODZICÓW 2022/2023:

 

PRZEWODNICZĄCY

MARLENA SOŃTA

ZASTĘPCY

Wojciech Goszcz

Marta Radzikowska

SKARBNIK

Barbara Sobczak

SEKRETARZ

 

CZŁONKOWIE

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMISJA REWIZYJNA

 

PRZEWODNICZĄCA  
CZŁONKOWIE  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prosimy o dokonywanie wpłat:
nr konta
58 8985 0004 0050 0500 0013 0001

 

...RADA RODZICÓW... RADA RODZICÓW...