|Historia szkoły | o szkole | Jagiełło oczami uczniów - prezentacja|

  WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO - NASZ PATRON
   
 

„…ten człowiek, Któremu w walce niebo sprzyja, a sprzysiężone dmą mu w żagle wiatry.”

 

rodzice:

 

Olgierd Giedyminowicz, wielki książę litewski

  Julianna, córka Aleksandra, księcia twerskiego

życie:

 

ok.1351 - 1 VI 1434 (Gródek)

panowanie:

  Król Polski od 1386 roku
  Wielki książę litewski od 1377 roku
  Najwyższy książę litewski od 1401 roku

małżeństwa:

1386 - 1399: Jadwiga Andegaweńska
  1402 - 1416: Anna, córka Wilhelma, hrabiego Cilly
  1417 - 1420: Elżbieta, córka Ottona z Pilczy, wojewody sandomierskiego
1422 - 1434: Zofia (Sonka), córka
Andrzeja, księcia Holszańskiego

 

Przez blisko pół wieku dzierżył

jabłko i berło Królestwa Polskiego

 

OSTATNI POGAŃSKI WŁADCA W EUROPIE.

Aktem w Krewie w 1385 roku zobowiązał się, w zamian za rękę Jadwigi królowej Polski, przyjąć wraz z braćmi i całą Litwą chrześcijaństwo w obrządku łacińskim, a ziemie Litwy i Rusi litewskiej na zawsze przyłączyć do Korony Królestwa Polskiego. W 1386 przyjął chrzest, poślubił Jadwigę i został koronowany na króla Polski.

"...królem był rzadkiej przystę- pności, nielubiącym żadnych powierzchownych ozdób i wytworu. Od objęcia rządów aż do końca życia okazywał się zawsze łaskawym i wspaniałym"

Jan Długosz "Historiae Polonicae"


TAK PISAŁ O WŁADYSŁAWIE JAGIELLE JEGO BIOGRAF JAN DŁUGOSZ:

"Budowę ciała miał składną i przystojną, wejrzenie wesołe, na trudy, zimna, upały, zawieje i kurzawy nad podziw był cierpliwy. W ubiorze i zewnętrznej postawie skromny. Do rozlewu krwi ludzkiej był tak nieskory, ze często nawet największym winowajcom karę odpuszczał. W ludziach umiał dostrzec cnoty i nie zawiścią, ale przychylnością mierząc czyny i zasługi, swego rycerstwa, każdą sprawę chwalebną czy to na wojnie, czy podczas pokoju spełnioną hojnie wynagradzał..."

pieczęć herbowa

pieczęć majestatyczna

ciekawostka:

Władysław Jagiełło miał kilka nawyków, które zadziwiały ówczesnych, np. zaraz po tym gdy wstawał, kilka godzin spędzał w toalecie. Miał być wtedy bardziej przystępny i wielu załatwiało różne sprawy. Król kąpał się codziennie. Inną jego cechą była pobożność: kilka razy dziennie uczestniczył we Mszach Św., co nawet w średniowieczu uznawane było za rzecz niezwykłą. Ulubionym zajęciem króla były łowy. Swojej pasji oddawał się z wielką wytrwałością. Podobno jego inną pasją był... sen. Gdy nie przebywał na polowaniu, to nie lubił zbyt wcześnie wstawać. Nie jadał natomiast jabłek, gdyż był... uczulony na ich zapach.


NAJWAŻNIEJSZYM WYDARZENIEM HISTORYCZNYM PANOWANIA Władysława Jagiełły była bitwa pod Grunwaldem zakończona klęską wojsk krzyżackich. Data 15 lipca 1410 roku należy do kilku najważniejszych dat w historii Polski, które weszły do historii powszechnej. Zwycięstwo nad Krzyżakami rozsławiło w świecie imię Polski i jej króla. Miejscem zaś zbornym wojsk polskich był Wolbórz.


JAN DŁUGOSZ „ ROCZNIKI CZYLI KRONIKI SŁAWNEGO KRÓLESTWA POLSKIEGO„

„ …Król polski Władysław wyjechawszy we czwartek w dzień św. Gerwazego i Protazego (19 VI) z klasztoru Św. Krzyża na Łysej Górze przybył do Bodzentyna i pozostał tam dwa dni z powodu przybycia posłów książąt słupskich, szczecińskich i meklemburskich ofiarowujących królowi posiłki przeciw Krzyżakom, według ich słów wielkie i silne, w rzeczywistości zaś zebrane naprędce i śmiesznie skromne. Król Władysław odprawiwszy ich udał się w sobotę (21 VI) z Bodzentyna do Bliżyn , w niedzielę (22 VI) przybył do Żarnowa, w poniedziałek (23 VI) do Sulejowa, a we wtorek w dzień św. Jana Chrzciciela (24 VI) wysłuchawszy mszy w klasztorze sulejowskim i zjadłszy tam śniadanie, przybył do miasta Wolborza, gdzie zgodnie z rozkazem króla byli już niektórzy prałaci i doradcy i niemal cała siła wojska polskiego, z wyjątkiem wojsk i rycerzy wielkopolskich, którzy wyszli królowi naprzeciw dopiero nad Wisłą. … „

Czy wiesz, że...

Przed bitwą pod Grunwaldem Władysław Jagiełło miał nadzieję na zawarcie pokoju, aby nie przelewać na darmo krwi rycerzy. Jednak Ulrich von Jüngingen przysłał mu poselstwo, które przywiozło polskiemu władcy dwa nagie miecze. Król miał wtedy powiedzieć: "Mieczów ci u nas dostatek, ale i te przyjmuję jako wróżbę zwycięstwa, którą mi sam Bóg przez wasze ręce zsyła." Scenę tę opisuje w swojej powieści zatytułowanej "Krzyżacy" Henryk Sienkiewicz. Książka ta powstała w roku 1900, cztery lata po innej powieści tego autora, "Quo vadis" (1896), która przyniosła mu w roku 1905 literacką nagrodę Nobla.przyczyna śmierci:


WYZIĘBIENIE ORGANIZMU

(sędziwy król nabawił się go w nocy w lesie, słuchając śpiewu słowika).

 

WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO PANOWAŁ ŁĄCZNIE 57 LAT Z CZEGO 48 w Polsce - najdłużej ze wszystkich polskich monarchów. Podobnie jak jego przodkowie, poczynając od Pukuwera, Jagiełło był władcą wybitnym. Na szczególną uwagę zasługuje jego tolerancja w najszerszym tego słowa znaczeniu, a także poczucie realizmu, umiejętność trzeźwej oceny sytuacji i chłodnej kalkulacji, cierpliwość i wyjątkowa elastyczność. Wszystkie te cechy pozwoliły mu spełnić rolę wybitnego polityka średniowiecznej Europy.


 

Dziś spoczywa w najbardziej godnym miejscu - Katedrze na Wawelu w Krakowie.