PLAN PRACY SU na Rok Szkolny 2013/14
   
 

| Skład SU | Imprezy SU | Regulamin SU |

 

MIESIĄC ZADANIE CEL ZADANIA FORMA REALIZACJI

IX

1. Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego w nowym roku szkolnym 2013/2014

 

 

 

2. Udział w akcji „Sprzątanie Świata”

 

 

 

 

 

 

 

3. Dzień chłopaka

 

- kształtowanie postawy społecznej inspirowanie pomysłowości uczniów

- mobilizowanie do pracy na rzecz klasy i szkoły

 

- wdrażanie do utrzymywania porządku na szkolnych sektorach

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wspólną własność

- Opracowanie planu pracy na rok szkolny 2013/2014

 

 

 

 

 

 

- Wybór samorządów klasowych, sekcji SU:

-plastycznej,

-informatycznej,

-fotograficznej,

-kulturalno-rozrywkowej
 

 

- Każda klasa porządkuje swój wyznaczony teren

 

X

1. Dzień Edukacji Narodowej

 

 

 

2. Ślubowanie klas pierwszych

 

 

 

 

 

 

3. Otrzęsiny klas czwartych

 

- rozbudzanie szacunku, uczucia wdzięczności za trud wobec nauczycieli

 

- integrowanie społeczności szkolnej

 

 

 

 

 

 

- integrowanie społeczności szkolnej

- Przygotowanie upominków dla nauczycieli i pracowników szkoły

 

- Rozdanie upominków uczniom klas pierwszych

 

- Udział pocztu sztandarowego w uroczystości

 

 

- Pomoc w organizacji imprezy

 

XI

1. Dzień Pamięci

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Święto Niepodległości

 

 

 

 

 

3. Andrzejkowy wieczór

- Rozumienie pojęcia tożsamości narodowej i poczucia więzi z regionem

 

- Wskazywanie miejsc objętych szczególną troską i pamięcią

 

 - Kształtowanie postaw patriotycznych

 

- Rozwijanie poczucia dumy narodowej

 

- Integracja międzyklasowa

 

- Zapoznanie z tradycjami i obrzędami ludowymi

 

- Porządkowanie mogił

 

- Palenie zniczy na grobie nieznanego żołnierza

 

 

 

 

 

- Udział pocztu sztandarowego w imprezie środowiskowej i we mszy za Ojczyznę.

 

 

 

- Zorganizowanie dyskoteki- „wieczór wróżb i zabaw”

 

 

 

XII

1. Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia

 

 

 

 

 

 

 

2. Podjęcie akcji charytatywnej „Podaruj serce na Gwiazdkę”.

- kultywowanie tradycji świątecznych

 

- kształcenie wrażliwości na piękno i estetykę ozdób świątecznych

 

- integracja szkolna

 

- rozwijanie poczucia solidarności z innymi ludźmi mi potrzebującymi pomocy

 

- kształtowanie poczucia wrażliwości na cierpienie

 

- zachęcanie do oszczędności

 

- Ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą kartkę i stroik świąteczny

 

 

 

 

 

 

- Przeprowadzenie zbiórki nowych artykułów szkolnych dla dzieci z domu dziecka

I

1. Nasze osiągnięcia podsumowanie półrocznej pracy

- kształcenie odpowiedzialności za powierzone zadania

 

- Prezentacja dorobku SU w I półroczu br. szkolnego

II

1. Walentynki

- rozwijanie umiejętności wyrażania uczuć

 

- Zorganizowanie poczty walentynkowej

III

1. Dzień Patrona Szkoły - Króla Władysława Jagiełły

 

 

 

 

 

2. Dzień Kobiet w naszej szkole

- rozwijanie poczucia lokalnego patriotyzmu

 

- przypomnienie uczniom postaci patrona

 

- budzenie szacunku wobec płci żeńskiej

 

- Udział pocztu sztandarowego w uroczystej akademii

 

- Konkursy klasowe związane z sylwetką Jagiełły

 

- Przygotowanie drobnych upominków dla pań

 

- Organizacja Klasowego Dnia Dziewcząt

 

IV

1. Wielkanoc

 

 

 

 

 

 

2. Dzień Ziemi

 

- kultywowanie tradycji świątecznych

 

- kształcenie wrażliwości na piękno i estetykę

 

- wdrażanie do działalności na rzecz ochrony przyrody

 

- rozwijanie pomysłowości i inicjatywy uczniów

 

- Konkurs na kartkę świąteczną

 

 

 

 

 

- Pomoc w przygotowaniu imprezy

V

1. Święto Konstytucji 3 Maja

 

 

2. Festyn rodzinny

 

- kształtowanie postaw patriotycznych

 

 

- integracja uczeń – nauczyciel - rodzic

 

- Udział pocztu sztandarowego w uroczystej akademii

 

- Sprzedaż własnych wyrobów, wspólne pieczenie kiełbasek, zabawy sportowe i integracyjne
 

VI

1. Dzień Dziecka w naszej szkole
Uroczyste

 

 

 

2. zakończenie roku szkolnego 2013/2014

- umacnianie poczucia własnej wartości

 

- rozwijanie ekspresji dziecięcej

 

- pielęgnowanie tradycji ceremoniału szkoły

- Pomoc w przygotowaniu imprezy

 

 

 

 

- Uroczyste pożegnanie absolwentów klas VI

 

- Wręczenie nagród najaktywniejszym członkom SU

 

- Wprowadzenie pocztu sztandarowego