AKTUALNOŚCI - ROK SZKOLNY 2020/2021
   
 


18.01.2021 20:10 by admin

Jadłospis

Znamy już nowy jadłospis na Styczeń 2021 - KLIKNIJ. Kwota dla dziecka do zapłaty to 35,00zł. Ze względu na pandemię wpłaty można uiszczać również poprzez przelew na konto:

15 8985 0004 0050 0556 1535 0001

tytułem: opłata za obiady - styczeń

 


18.01.2021 13:00 by admin

Telefon do Poradni Psych-Pedag. w Piotrkowie Tryb.

W celu zapewnienia dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom dodatkowego wsparcia psychologiczno - pedagogicznego, Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim uruchomiła infolinię dla dzieci, rodziców, opiekunów, nauczycieli, działającą od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 - 44 732 70 40 oraz kontakt e-mailowy: poradnia@powiat-piotrkowski.pl (bez spacji!!)

 


13.01.2021 15:07 by admin

Komunikat Dyrektora szkoły

Informuję, Od dnia 18.01.2021r. (poniedziałek) uczniowie klas I-III wracają do nauki w szkole. Lekcje będą odbywać się według obowiązującego planu zajęć ustalonego we wrześniu, przy zachowaniu ostrego reżimu sanitarnego. Zmieniają się jednak: sale w których prowadzone będą lekcje, szatnie dla klas, godziny obiadów itp. KLIKNIJ, by dowiedzieć się więcej.

Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

dyr. Grzegorz Adamczyk


29.12.2020 17:37 by admin

Szanowni Rodzice, drogie Dzieci.

Informuję, że w trakcie ferii w godzinach 9.00-13.00 zostaną w szkole zorganizowane nieodpłatne zajęcia dla uczniów klas I-IV w formie:

  • zajęć rekreacyjno-sportowych w hali sportowej przez całe ferie, tj. od 4 do 15 stycznia, prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego

  • tematycznych warsztatów kulinarnych, prowadzonych przez wykwalifikowanego dietetyka w drugim tygodniu ferii, tj. od 11 do 15 stycznia, które zakończą się spotkaniem z podróżnikiem.

Będą się one odbywały w grupach liczących do 12 osób. W związku z limitami, wynikającymi z reżimu sanitarnego konieczne jest zgłoszenie dziecka na zajęcia, którego można dokonać telefonicznie w sekretariacie szkoły codziennie od godz. 7.30 do 14.00. W zgłoszeniu należy podać rodzaj zajęć, w których dziecko chciałoby uczestniczyć. Tylko zgłoszeni uczniowie będą mogli wziąć w nich udział. O zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

dyr. Grzegorz Adamczyk

 


23.12.2020 21:00 by admin

Życzenia na nowy 2021 rok.

 

Niech w 2021 świat będzie dla Was

pełen ciepła, radości i przyjaciół,

a w Waszym domu

niech nigdy nie zabraknie

miłości i zrozumienia.

 

Do siego roku: ADMIN

 


16.12.2020 6:00 by admin

Harmonogram wystawiania ocen

Informuję, iż w związku z decyzją rządu o przedłużenia zawieszenia zajęć edukacyjnych oraz zmianie terminu ferii zimowych, po konsultacjach z nauczycielami podjąłem następujące decyzje, dotyczące organizacji nauczania:

 

  1. I półrocze będzie trwało do 29 stycznia 2021 r.

  2. Harmonogram wystawiania ocen:

  • Do 24 grudnia 2020 r. – poinformowanie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych

  • Do 12 stycznia 2021 – propozycje wszystkich pozostałych ocen.

  • 26 stycznia 2021 – ostateczny termin wystawiania ocen

  • 28 stycznia 2021 – klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej

  • Zgodnie z zapowiedzią premiera z dnia 21/11/2020 i rozporządzeniem z dnia 27 listopada ferie odbędą się w tym samym czasie dla wszystkich województw w okresie:

4-17 stycznia 2021 roku

  1. II półrocze potrwa od 1 lutego do 25 czerwca 2021 r.

 

Jednocześnie informuję, że jeżeli uczniowie nie wrócą do szkoły to w dniach 18-26 stycznia (przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej) w szkole będą odbywały się indywidualne konsultacje, w trakcie których uczniowie będą mogli przyjść do szkoły i ewentualnie poprawić oceny. Grafik konsultacji zostanie opublikowany na stronie szkoły i na Librusie w trakcie ferii.

dyr. Grzegorz Adamczyk

 


16.12.2020 6:00 by y admin

Zmiana tel. zaufania dla dzieci!

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie!

 

Kuratorium Oświaty w Łodzi informuje, iż z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka, w odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży, został uruchomiony całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania 800 12 12 12 oraz dedykowany młodym ludziom czat internetowy. Oba kanały komunikacji udzielają młodym osobom w kryzysie wsparcia i pomocy psychologicznej. Szczegóły w załączonym liście otrzymanym z Biura Rzecznika Praw Dziecka.

 

1. List RPD do dyrektorów - KLIKNIK

2. Kiedy zadzwonić? - KLIKNIJ

   AKTUALNOŚCI