DOKUMENTACJA RR - PLAN PRACY

 
 

Plan pracy Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Wolborzu
w roku szkolny 2007/2008


 

Lp.

Zadanie Termin Osoby odpowiedzialne

Zebrania Rady Rodziców

1 Struktura Rady, regulamin, zasady działania Wrzesień/październik Komisja
2 Uchwalenie programu wychowawczego i programu profilaktyki Wrzesień/październik Rada Rodziców
3 Opiniowanie planu finansowego szkoły. Ustalenie sposobu gromadzenia i wydatkowania środków Rady Rodziców Październik Rada Rodziców
4 Sprawy bieżące Listopad Prezydium Rady Rodziców
5 Organizacja choinki szkolnej oraz ferii zimowych Grudzień Rada Rodziców
6 Sprawy bieżące Styczeń Prezydium Rady Rodziców
7 Opieka, pomoc socjalna i stypendialna Luty Rada Rodziców
8 Opiniowanie szkolnych zestawów i podręczników Marzec Rada Rodziców
9 Sprawy bieżące Kwiecień Prezydium Rady Rodziców
10 Promocja szkoły, rekrutacja Maj Rada Rodziców
11 Opiniowanie projektów ocen dorobku zawodowego nauczycieli.
Omówienie efektów kształcenia i wychowania
Czerwiec Rada Rodziców
12 Planowanie nowego roku szkolnego, opiniowanie planu zajęć dodatkowych Sierpień Rada Rodziców

Udział Rady Rodziców w posiedzeniach Rady Pedagogicznej

13

Przekazywanie opinii ogółu rodziców

Wg potrzeb Rada Rodziców

Kontakty z ogółem rodziców

14 Umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły Praca ciągła Rada Rodziców
15 Dyżury Rady Rodziców Wg harmonogramu zebrań Rada Rodziców
16 Walne zebranie informacyjne Wrzesień Rada Rodziców
17 Walne zebranie sprawozdawcze Czerwiec Rada Rodziców

Współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych

18

Zgodnie z kalendarzem szkolnym na rok 2007/2008 

Cały rok Prezydium Rady Rodziców

Reprezentowanie szkoły na zewnątrz

19

Udział w posiedzeniach Komisji Oświaty i Rady Gminy

Wg potrzeb Prezydium Rady Rodziców


 

 

...RADA RODZICÓW... RADA RODZICÓW...