INFORMATYKA - MATERIAŁY DLA KLASY 5
   


Wybierz klasę: | KLASA 4 | KLASA 6 | KLASA8 | POWRÓT |

 

Kliknij na ikonkę by pobrać temat lekcji, notatkę oraz ćwiczenia

LEGENDA:

 

Ikonka

JAKI TO PROGRAM?

 
 

Pliki PDF. Można je otworzyć za pomocą np. darmowego Adobe Reader

 
 

Pliki Word (*.doc) Jeśli nie masz Worda wybierz darmowe LibreOffice i OpenOffice

 

Pliki ZIP (kompresja) - pobrane materiały należy rozkompresować

 

Skrót do strony www z prezentacją

   

 

NR TEMAT ZAJĘĆ TEMAT
I NOTATKA
ĆWICZENIA DO LEKCJI

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE
Potrafimy właściwie korzystać z pracowni komputerowej

1 Zaczynamy lekcje w szkolnej pracowni komputerowej
2 Oprogramowanie komputera a prawa użytkownika.  

KOMPUTER I SYSTEM WINDOWS
Zdobywamy wiadomości o komputerze i pracy w systemie Windows

3 Historia komputera domowego    
4 Rodzaje pamięci komputera    
5 Poznajemy wewnętrzne elementy zestawu komputerowego

INTERNET
Komunikujemy się za pomocą Internetu

6 Bezpiecznie w sieci  
7 Poznajemy sposoby wyszukiwania informacji w internecie  
8 Rozwiązujemy problemy z wykorzystaniem zasobów internetu  
9 Zrozumieć, przeanalizować i rozwiązać  

Realizacja projektów z wykorzystaniem
komputera, aplikacji i urządzeń cyfrowych

10 Tajemnicze rysunki – rysunkowe sztuczki  
11 Zrzut ekranu – wykorzystanie funkcji Print Screen  
12 Przekształcamy obraz  
13 Tworzymy prace graficzne na zadany temat  
14 Dbamy o estetykę dokumentu
15 Numerujemy, punktujemy i sortujemy dane  

EDYTOR TEKSTU
Wiemy więcej o edytorze tekstu Word

14 Microsoft Word - Przypomnienie budowy programu oraz poznanych funkcji w klasie 4
15, 16 Dbamy o estetykę dokumentu  
17 Stosujemy wypunktowanie i numerowanie
18, 19 Tworzymy Księgę deserów    
20 Wstawiamy do dokumentu obrazki  

SPRAWDZENIE i POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI

29 Sprawdzian wiadomości po klasie 5.    
30, 31 Przygotowujemy wspólne projekty    
32, 33 Godziny przeznaczone jako dodatkowy czas na opanowanie materiału sprawiającego problemy