INFORMATYKA - MATERIAŁY DLA KLASY 5
   


Wybierz klasę: | KLASA 4 | KLASA 6 | POWRÓT |

 

Kliknij na ikonkę by pobrać temat lekcji, notatkę oraz ćwiczenia

LEGENDA:

 

Ikonka

JAKI TO PROGRAM?

 
 

Pliki PDF. Można je otworzyć za pomocą np. darmowego Adobe Reader

 
 

Pliki Word (*.doc) Jeśli nie masz Worda wybierz darmowe LibreOffice i OpenOffice

 

Pliki ZIP (kompresja) - pobrane materiały należy rozkompresować

 

Skrót do strony www z prezentacją

   

 

NR TEMAT ZAJĘĆ TEMAT
I NOTATKA
ĆWICZENIA DO LEKCJI

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE
Potrafimy właściwie korzystać z pracowni komputerowej

1 Zaczynamy lekcje w szkolnej pracowni komputerowej
2 Oprogramowanie komputera a prawa użytkownika.  

KOMPUTER I SYSTEM WINDOWS
Zdobywamy wiadomości o komputerze i pracy w systemie Windows

3 Historia komputera domowego    
4 Rodzaje pamięci komputera    
5 Poznajemy wewnętrzne elementy zestawu komputerowego
6 Wyszukiwanie i uruchamianie programów
7 Wyszukiwanie plików
8 Pliki i Foldery - czyli porządek na dysku  
9 Poznajemy Eksplorator Windows  
10 Powtórzenie i sprawdzian Windows    

INTERNET
Komunikujemy się za pomocą Internetu

11 Wyszukiwanie i pozyskiwanie informacji z Internetu.  
12 Sposoby komunikowania się przez Internet  
13 zasady Netykiety    

EDYTOR TEKSTU
Wiemy więcej o edytorze tekstu Word

14 Microsoft Word - Przypomnienie budowy programu oraz poznanych funkcji w klasie 4
15, 16 Dbamy o estetykę dokumentu
17 Stosujemy wypunktowanie i numerowanie
18, 19 Tworzymy Księgę deserów    
20 Wstawiamy do dokumentu obrazki  

PROGRAM GRAFICZNY DRAW
Tworzymy ciekawe rysunki

21 OpenOffice Draw - Przypomnienie budowy programu oraz poznanych funkcji w klasie 4  
22, 23 Zmieniamy kształt narysowanego obiektu  
24, 35 Tworzymy rysunki za pomocą krzywej Baziera  
26,27,28 Tworzymy własną galerię rysunków  

SPRAWDZENIE i POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI

29 Sprawdzian wiadomości po klasie 5.    
30, 31 Przygotowujemy wspólne projekty    
32, 33 Godziny przeznaczone jako dodatkowy czas na opanowanie materiału sprawiającego problemy