INFORMATYKA - MATERIAŁY DLA KLASY 4
   


Wybierz klasę: | KLASA 5 | KLASA 6 | KLASA8 | POWRÓT |

 

Kliknij na ikonę by pobrać temat lekcji, prezentację lub ćwiczenia. Po każdych zajęciach zrób notatkę w zeszycie wg zawartych w temacie zagadnień.

LEGENDA:

 

Ikonka

JAKI TO PROGRAM?

 
 

Pliki PDF. Można je otworzyć za pomocą np. darmowego Adobe Reader

 
 

Pliki Word (*.doc) Jeśli nie masz Worda wybierz darmowe LibreOffice i OpenOffice

 
 

Pliki Excel (*.xls) Jeśli nie masz Excla wybierz darmowe LibreOffice i OpenOffice

 

Pliki ZIP (kompresja) - pobrane materiały należy rozkompresować

 
 

Pliki PowerPoint (*.ppt lub *.pps)

 

Skrót do strony www z prezentacją

 

Pliki graficzne programu OpenOffice Draw lub LibreOffice Draw (*.odg)

 
 

Pliki tekstowy programu OpenOffice Draw lub LibreOffice Draw (*.odt))

 
   

 

NR TEMAT ZAJĘĆ TEMAT
I NOTATKA
ĆWICZENIA DO LEKCJI

BEZPIECZEŃSTWO, KOMPUTER I SYSTEMY
Potrafimy właściwie korzystać z pracowni komputerowej

1 Zaczynamy lekcje w szkolnej pracowni komputerowej  
2 Zestaw komputerowy bez tajemnic  
3 Poznajemy nasze miejsce pracy  
4 Zapisujemy i porządkujemy dokumenty  
5 Tworzymy drzewa katalogów  
6 Ćwiczenie czyni mistrza    
  Przygotuj się do sprawdzianu  
7 Sprawdzamy swoje wiadomości    

INTERNET
Odkrywamy tajemnice Internetu

8 Przeglądanie stron internetowych  
9 Wyszukiwanie informacji w internecie  
10, 11 Komunikowanie się za pomocą komputera  
12 Do pracy rodacy, czyli Scratch w zadaniach  
13 Scratch - publikowanie prac  
14, 15 Wreszcie coś konkretnego – Projekt Zabawa na łące  

EDYTOR TEKSTU
Odkrywamy tajemnice programu Microsoft Word

16 Poznajemy edytor tekstu Microsoft Word
17 Reguły poprawnego wprowadzania tekstu  
18, 19 Poprawiamy błędy, zapisujemy i otwieramy dokumenty

20, 21 Wykonujemy operacje na blokach tekstu
22 Kopiujemy, wklejamy, wycinamy i usuwamy fragmenty tekstu
23, 24 Zmieniamy wygląd tekstu - pasek formatowanie
25, 26 Zmieniamy wygląd tekstu - okno czcionka
27 Wyrównujemy teksty

PROGRAM GRAFICZNY DRAW
Odkrywamy tajemnice rysowania

12 Poznajemy program graficzny Draw  
13 Rysujemy Figury Geometryczne  
14, 15 Linie i wypełnienia  
16 Kolejność obiektów i ich grupowanie
17 Obroty i pochylenia  
18 Łączymy obiekty w złożoną kompozycję  
19  Edytory grafiki - powtarzamy i utrwalamy    

POWTARZAMY I UTRWALAMY WIADOMOŚCI

28 Piszemy notatkę o filmie  
29 Realizacja projektu - Kronika klasy  
30 Edytory tekstu - powtarzamy i utrwalamy
31, 32 Sprawnie poruszamy się po stronach WWW. Rozwiązujemy zadania na kartę rowerową  
33, 34 Godziny przeznaczone jako dodatkowy czas na opanowanie materiału sprawiającego problemy